panobcan.sk - portál pre všetkých občanov Slovenskej republiky

Portál panobcan.sk bol spustený do prevádzky. Slúži a patrí všetkým občanom Slovenskej republiky bez politickej príslušnosti. Spoločnosť Microitem prevádzkuje tento portál, nezodpovedá však za jeho obsah. Obsah si budujú občania sami. Poskytujeme tak užitočné dostupné nástroje ľuďom, ktoré môžu aktívne využívať cez internet.

legoplanky.cz a legoplaniky.sk pokračujú

Napriek výzve koncernu LEGO k zrušeniu webstránky legoplanky.cz pripravujeme ďaľší diel plánikov k legu. Anketa, ktorá bola následne po výzve zverejnená jasne ukazuje, že zrušenie plánikov k legu by nebol správny ťah. Koncern Lego prostredníctvom advokátskej kancelárie obdržal spätnú odpoveď