Spustili sme novú webstránku pre Vydavateľstvo goodboog

Pre vydavateľstvo, ktoré sme doteraz prevádzkovali sme spustili novú webstránku goodboog.com. Značku goodboog budú odteraz niesť všetky produkty, ktorú pre naše vydavateľstvo pripravíme k predaju. Veríme, že budú pribúdať stále nové a nové produkty, ktoré prispejú naším stálym odberateľom k  ich úspešnému rozvoju.

legoplanky.cz a legoplaniky.sk pokračujú

Napriek výzve koncernu LEGO k zrušeniu webstránky legoplanky.cz pripravujeme ďaľší diel plánikov k legu. Anketa, ktorá bola následne po výzve zverejnená jasne ukazuje, že zrušenie plánikov k legu by nebol správny ťah. Koncern Lego prostredníctvom advokátskej kancelárie obdržal spätnú odpoveď

Koncern LEGO vyzval Microitem k zrušeniu legoplanky.cz

Dnes obdržal predseda predstavenstva Microitem Slovakia a.s. Peter Divéky e-mailovú správu od Koncernu LEGO Juris A/S, prostredníctvom advokátskej kancelárie PETERKA & PARTNERS v.o.s. V správe vyzýva LEGO Juris A/S k zrušeniu domény legoplanky.cz. Citujeme bod 3 predmetnej výzvy: