Celosvetový katalóg firiem goodboog

Jednou z investícii, ktorú Microitem realizuje je celosvetový katalóg firiem goodboog. Microitem Slovakia a.s. investoval zatial do katalógu firiem v prvej fáze cca 10 tis. EUR. Katalóg firiem si vyžaduje ďaľší vývoj a tak predpokladáme, že investície budú pokračovať....

Webstránka pre Maroša Kramára

Microitem spolupracuje tiež v oblasti kultúry s Marošom Kramárom. Zrealizovali sme jeho osobnú webstránku www.maroskramar.sk.  Organizovali sme tiež súťaž o najkrajší výhľad z okna, ktorú nám Maroš Kramár propagoval.

Systém EICS – riešenie pre zlú dobu

Čo rieši systém EICS ? Bezbolestným spôsobom dokážu firmy vyriešiť svoje pohľadávky a záväzky nielen navzájom medzi sebou, ale využitím klientského systému EICS. To znamená, že ak veriteľ má ťažko vymožiteľnú pohľadávku a súhlasí s vyrovnaním tovarom alebo službami,...

Webstránky pre Slovaktual

Pre 152 obchodných zastúpení spoločnosti Slovaktual s.r.o., najväčšieho výrobcu plastových okien sme pripravili kvalitný systém webstránok. Okrem starostlivosti o ich správu a prevádzku zabezpečujeme aj ich optimalizáciu pre Google vyhľadávač, hlavne vyhľadateľnosť ...

Platobný systém pre nepeňažné platby

Jednou z investícii Microitem je platobný systém pre nepeňažné platby. Systém je vhodný pre všetky bartrové spoločnosti, ktoré zúčtovávajú nepeňažné (bartrové prostriedky) svojim klientom. Klienti si vedia medzi sebou platiť prostredníctvom internetbankingu a...