panobcan.sk – portál pre všetkých občanov Slovenskej republiky

Portál panobcan.sk bol spustený do prevádzky. Slúži a patrí všetkým občanom Slovenskej republiky bez politickej príslušnosti. Spoločnosť Microitem prevádzkuje tento portál, nezodpovedá však za jeho obsah. Obsah si budujú občania sami. Poskytujeme tak užitočné dostupné...

legoplanky.cz a legoplaniky.sk pokračujú

Napriek výzve koncernu LEGO k zrušeniu webstránky legoplanky.cz pripravujeme ďaľší diel plánikov k legu. Anketa, ktorá bola následne po výzve zverejnená jasne ukazuje, že zrušenie plánikov k legu by nebol správny ťah. Koncern Lego prostredníctvom advokátskej...