Graf v %

Marketing zahŕňa:
Internet marketing – Facebook, Google
Rádio shot
Reklamné bannery na webstránkach
Podpora obchodníkov – školenia, vizitky
Evidencia obchodníkov – manažerský systém“

Graf v €

Ceny sú bez DPH, vychádzame z cien zaslaných od Krajča.