Webstránka pre Maroša Kramára

Microitem spolupracuje tiež v oblasti kultúry s Marošom Kramárom. Zrealizovali sme jeho osobnú webstránku www.maroskramar.sk.  Organizovali sme tiež súťaž o najkrajší výhľad z okna, ktorú nám Maroš Kramár propagoval.

Systém EICS - riešenie pre zlú dobu

Čo rieši systém EICS ? Bezbolestným spôsobom dokážu firmy vyriešiť svoje pohľadávky a záväzky nielen navzájom medzi sebou, ale využitím klientského systému EICS. To znamená, že ak veriteľ má ťažko vymožiteľnú pohľadávku a súhlasí s vyrovnaním tovarom alebo službami, systém EICS je na takéto riešenie ideálny. Optimalizácia systému EICS totiž rieši v sieti transakcií aj pohľadávky a záväzky takým spôsobom,

Webstránky pre Slovaktual

Pre 152 obchodných zastúpení spoločnosti Slovaktual s.r.o., najväčšieho výrobcu plastových okien sme pripravili kvalitný systém webstránok. Okrem starostlivosti o ich správu a prevádzku zabezpečujeme aj ich optimalizáciu pre Google vyhľadávač, hlavne vyhľadateľnosť  na kľúčové slová "plastové okná".

Platobný systém pre nepeňažné platby

Jednou z investícii Microitem je platobný systém pre nepeňažné platby. Systém je vhodný pre všetky bartrové spoločnosti, ktoré zúčtovávajú nepeňažné (bartrové prostriedky) svojim klientom. Klienti si vedia medzi sebou platiť prostredníctvom internetbankingu a spravovať takto svoje elektronické účty sami. Internetbanking pre nepeňažné platby je vynikajúcim nastrojom, na ktorí sú firmy zvyknuté v podobe internetbankingu, ktorý poskytujú všetky banky. Testovaciu verziu platobného systému v ...