panobcan.sk - portál pre Občanov Slovenska

Jeden z projektov dielne Microitem panobcan.sk začal svoju prevádzku vo veľkom štýle. Sekciu "Získaj" obsadil hneď zaujímavou súťažou vyhladzokna.sk s veľkým množstvom cien. Súťažiaci môžu do konca roku 2011 každý týždeň vyhrávať z 90 romantických pobytov od MICROITEM a na konci roku bude žrebovanie o 50 vstupeniek do divadla Maroša Kramára - ateliéru BABYLON v Bratislave a odvoz limuzínou na dobrú večeru s Marošom Kramárom v kubánskej reštaurácii MALECON.

Kauza LEGO - MICROITEM vyriešená ?

Koncern LEGO reaguje na ponuku odkúpenia licenčných práv na Plániky k legu negatívne, nemá záujem o spoluprácu. Microitem na základe listu zo dňa 20.9.2011 zaujal stanovisko k riešeniu celého problému. 

panobcan.sk - portál pre všetkých občanov Slovenskej republiky

Portál panobcan.sk bol spustený do prevádzky. Slúži a patrí všetkým občanom Slovenskej republiky bez politickej príslušnosti. Spoločnosť Microitem prevádzkuje tento portál, nezodpovedá však za jeho obsah. Obsah si budujú občania sami. Poskytujeme tak užitočné dostupné nástroje ľuďom, ktoré môžu aktívne využívať cez internet.

legoplanky.cz a legoplaniky.sk pokračujú

Napriek výzve koncernu LEGO k zrušeniu webstránky legoplanky.cz pripravujeme ďaľší diel plánikov k legu. Anketa, ktorá bola následne po výzve zverejnená jasne ukazuje, že zrušenie plánikov k legu by nebol správny ťah. Koncern Lego prostredníctvom advokátskej kancelárie obdržal spätnú odpoveď

Koncern LEGO vyzval Microitem ke zrušení legoplanky.cz

Dnes obdržel předseda představenstva Microitem Czech Republic, as Peter dívek e-mailovou zprávu od Koncernu LEGO Juris A / S, prostřednictvím advokátní kanceláře PETERKA & PARTNERS v.o.s. Ve zprávě vyzývá LEGO Juris A / S ke zrušení domény legoplanky.cz. Citujeme bod 3 předmětné výzvy:

Koncern LEGO vyzval Microitem k zrušeniu legoplanky.cz

Dnes obdržal predseda predstavenstva Microitem Slovakia a.s. Peter Divéky e-mailovú správu od Koncernu LEGO Juris A/S, prostredníctvom advokátskej kancelárie PETERKA & PARTNERS v.o.s. V správe vyzýva LEGO Juris A/S k zrušeniu domény legoplanky.cz. Citujeme bod 3 predmetnej výzvy:

Microitem a Micro platby

Microitem pripravuje viacero projektov, v ktorých budú použité micro platby. Už z názvu spoločnosti je zrejmé, že takýto zámer bol plánovaný a že micro platby sa stanú jednou z kľúčových služieb Microitem. Všetko má však svoj čas a postup.

Zápočty pohľadávok a záväzkov

Riešenie pohľadávok a záväzkov formou započítania je odpradávna známa vec. Doteraz však nebolo dostatok technologických možností ani osvedčených aplikácii, aby takéto započítanie fungovalo dlhodobo aj v praxi. Microitem pripravuje systém pre takéto zápočty.

Celosvetový katalóg firiem goodboog

Jednou z investícii, ktorú Microitem realizuje je celosvetový katalóg firiem goodboog. Microitem Slovakia a.s. investoval zatial do katalógu firiem v prvej fáze cca 10 tis. EUR. Katalóg firiem si vyžaduje ďaľší vývoj a tak predpokladáme, že investície budú pokračovať. Cieľom katalógu firiem je poskytnúť aj zahraničným firmám navzájom obchodovať.

Systém EICS - riešenie pre zlú dobu

Čo rieši systém EICS ? Bezbolestným spôsobom dokážu firmy vyriešiť svoje pohľadávky a záväzky nielen navzájom medzi sebou, ale využitím klientského systému EICS. To znamená, že ak veriteľ má ťažko vymožiteľnú pohľadávku a súhlasí s vyrovnaním tovarom alebo službami, systém EICS je na takéto riešenie ideálny. Optimalizácia systému EICS totiž rieši v sieti transakcií aj pohľadávky a záväzky takým spôsobom,

Platobný systém pre nepeňažné platby

Jednou z investícii Microitem je platobný systém pre nepeňažné platby. Systém je vhodný pre všetky bartrové spoločnosti, ktoré zúčtovávajú nepeňažné (bartrové prostriedky) svojim klientom. Klienti si vedia medzi sebou platiť prostredníctvom internetbankingu a spravovať takto svoje elektronické účty sami. Internetbanking pre nepeňažné platby je vynikajúcim nastrojom, na ktorí sú firmy zvyknuté v podobe internetbankingu, ktorý poskytujú všetky banky. Testovaciu verziu platobného systému v ...